Begroting 2017

De gemeente Rotterdam presenteert op deze website haar begroting 2017. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht krijgen in het huishoudboekje van de gemeente. Moderne communicatiemiddelen helpen ons daarbij. Via “begroting in één oogopslag” ziet u de totale inkomsten en uitgaven van onze gemeente en de belangrijkste tarieven: OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Mocht u nadere informatie wensen, dan nodigen we u van harte uit, om de website te bekijken. Op 7 juli heeft de Rotterdamse gemeenteraad de voorjaarsnota 2016-2020 vastgesteld. De beslissingen die daarbij zijn gemaakt, zijn financieel verwerkt en worden in deze begroting niet opnieuw ter besluitvorming voorgelegd. Dat is een verschil ten opzichte van voorgaande jaren. Een ander verschil met voorgaande jaren, is dat de begroting 2017-2020 en de tweede bestuursrapportage 2016 zijn samengevoegd. Dat betekent dat u financiële wijzigingen voor de jaren 2016-2020 zult zien.