Verenigingen

Te continueren verenigingen
Toelichting per verbonden partij
Wigo4it

De vereniging Wigo4it verzorgt als organisatie de ICT-functie voor de sociale diensten van de vier gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (hierna: G4). Zij doet dit zonder winstoogmerk. De afgelopen jaren hebben de diensten de overstap gemaakt naar dezelfde ICT-systemen voor de gemeentelijke taken omtrent 'werk' en ‘inkomen’. Deze systemen worden door Wigo4it beheerd en doorontwikkeld.

In 2016 is begonnen om Wigo4it nadrukkelijk meer te positioneren als regieorganisatie. Dat gebeurt enerzijds door een grotere inzet op de eenduidigheid en harmonisering van de vraag (demand) vanuit de G4. Anderzijds gebeurt dit om de levering (supply) en realisatie van ICT-diensten aan diezelfde G4 te verbeteren. Gaandeweg is in een aantal scenario's voor 2017 en volgende jaren beschreven hoe de demandrol en supplyrol als regieorganisatie zou kunnen plaatsvinden. Het bestuur van Wigo4it heeft nog geen besluit genomen over deze scenario's, die van invloed zullen zijn op het te voeren beleid.

Nieuw op te richten verenigingen

Geen

Te beëindigen verenigingen

Geen