Nieuw op te richten vennootschappen

Er zijn geen plannen om vanuit de gemeente deel te nemen in een bestaande vennootschap.
De gemeente heeft zich wel gecommitteerd aan de deelname in het kapitaal van de nieuw op te richten commanditaire vennootschap: ICOS Capital Fund III C.V. (ICF3) en de besloten vennootschap: Swanbridge Capital.

Toelichting per verbonden partij
ICOS Capital Fund III C.V.

ICOS Capital Fund III is een investeringsfonds met als doel te investeren in groeiende bedrijven die schone technologieën ontwikkelen (clean-tech). Een dergelijk fonds draagt sterk bij aan de doorontwikkeling van kansrijke cleantech-ontwikkelingen in Rotterdam. Door het faillissement van één de private investeerders heeft de start van het fonds vertraging opgelopen en zal naar verwachting in 2017 starten.

Swanbridge Capital B.V. (SBC)

Swanbridge Capital BV (SBC) is een investeringsfonds met als doel te investeren in startende bedrijven in de medische sector. Dit fonds is een initiatief van het Erasmus Medisch Centrum en Van Herk Ventures. De prognose is dat het fonds in het laatste kwartaal van 2016 zal zijn opgericht en in 2017 de eerste investeringen in startups zal plegen. De looptijd van het fonds is tussen de 10 en 12 jaar.