Begrotingsproces

Datum

Omschrijving

a.

vrijdag 30 september

Begrotingswebsite wordt openbaar en college stuurt het raadsbesluit naar de raad.

b.

Woensdag 5 oktober, donderdag 6 oktober en woensdag 12 oktober

Toelichting op de digitale begroting en toelichting per programma + mondelinge ronde technische vragen. Locatie: allen in SH 3.15 (3e etage)

c.

woensdag 12 oktober

Deadline aanvullende schriftelijke vragen

d.

woensdag 12 oktober
vanaf 16.00 uur doorlopend in de avond

Inspreekmoment voor burgers/instellingen en gebiedscommissies

e.

donderdag 27 oktober

Algemene Beschouwingen + indienen moties

f.

maandag 30 oktober 14.00 uur

Aanleveren van concept-moties bij de griffie, zodat deze voorafgaand aan de commissievergaderingen in de notubox gepubliceerd kunnen worden

g.

dinsdag 1 november 16.00 - 23.00 uur
woensdag 2 november 09.30 -13.30 uur
woensdag 2 november 14.00 -18.30 uur
woensdag 2 november 19.30 -23.30 uur
donderdag 3 november 09.30- 13.30 uur
donderdag 3 november 14.00- 19.00 uur

Begrotingscommissie Gebieden
Begrotingscommissie WIPV
Begrotingscommissie ZOCS
Begrotingscommissie EHMD
Begrotingscommissie BWB
Begrotingscommissie VOF

h.

dinsdag 8 november

College reageert in één integrale brief op de nog openstaande vragen/toezeggingen uit de begrotingscommissies.

i.

donderdag 10 november

Vervolg raadsbehandeling;
Afronding 1e termijn met indienen moties
Collegereactie op moties
Afrondend debat
Besluitvorming (avond)