Aangenomen amendementen

Naar het overzicht van moties en amendementen die tijdens de behandeling van begroting 2017 zijn ingediend. In het overzicht is zichtbaar welke zijn aangenomen, ingetrokken en verworpen.