Het reguliere exploitatiesaldo

Exploitatieruimte (bedragen x € 1 mln)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Baten exclusief onttrekkingen aan reserves

3.054

3.294

3.312

3.380

3.125

3.074

3.067

Lasten exclusief toevoegingen aan reserves

3.016

3.226

3.467

3.544

3.184

3.099

3.077

Onttrekkingen aan reserves

334

307

320

240

111

60

47

Toevoegingen aan reserves

262

236

165

75

51

35

37

Exploitatieruimte

111

139

0

0

0

0

0

Norm o.g.v. BBV: evenwicht 

Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om elk jaar een minimaal sluitende begroting te presenteren. Met de voorliggende begroting wordt aan deze norm voldaan.