Financieel beeld

De prognose van de concernbrede ICT kosten 2016 is € 116 mln. Dit is onveranderd ten opzichte van de prognose bij de eerste herziening.

De begrote concernbrede kosten ICT kosten 2017 bedragen € 118 mln. De stijging ten opzichte van 2016 is voornamelijk het gevolg van het programma Innovatie, dat in het sociale domein wordt uitgevoerd.