Benchmark

Evenals in voorgaande jaren heeft Berenschot medio 2016 een benchmark uitgevoerd over het boekjaar 2015, waarbij de ICT-exploitatiekosten van de gemeente Rotterdam zijn vergeleken met Den Haag en Utrecht (G3). De vergelijking is op basis van ICT-kosten in €’s per fte van de ambtelijke organisatie.

Totale ICT-kosten

ICT-kosten per fte van de ambtelijke organisatie

Rotterdam

Rotterdam

Gemiddelde G3

100.000 + gemeenten

Salarislasten

€ 32.173.806

€ 2.914

€ 2.784

€ 2.705

Externe personeelslasten

€ 6.211.438

€ 563

€ 1.599

€ 213

Overige kosten

€ 71.886.715

€ 6.512

€ 6.167

€ 4.767

Totale ICT-kosten

110.271.959

9.989

10.550

             7.684

Berenschot heeft onder andere de volgende conclusies getrokken:

  • De totale ICT-kosten per fte van Rotterdam liggen verhoudingsgewijs ruim 5% lager dan het gemiddelde van de gemeenten Den Haag, Utrecht en Rotterdam samen.
  • De ICT-kosten (euro’s per fte) van de gehele organisatie liggen in 2015 op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2014.
  • De ICT-kosten zijn gedaald van € 117,1 mln. (gecorrigeerd voor inflatie) in 2010 naar € 110,3 mln in 2015. Met name de kosten voor externe inhuur zijn gedaald.
  • De ICT-kosten liggen net als in de voorgaande jaren boven het gemiddelde van de overige 100.000+ gemeenten. Dit komt onder meer doordat bestaande applicaties vaak niet of onvoldoende aansluiten op de schaal, het bestaande ICT-landschap en de werkprocessen van de grootste gemeenten. Dit vereist dan eigen ontwikkeling of maatwerk aanpassingen, wat vaak hogere kosten met zich meebrengt.