Monitor ICT Projecten

Over de status en voortgang van risicovolle ICT-projecten wordt gerapporteerd in lijn met de Monitor Grote Projecten. De ‘Monitor ICT-projecten’ is als aparte rapportage beschikbaar bij de begroting 2017.