Bestedingsanalyse

In 2015 is opdracht gegeven om € 21 miljoen te besparen op inkoop, waarvan €10 miljoen vanaf 2016, € 20 miljoen in 2017 en € 21 miljoen in 2018 en verder. Met de begroting 2017 is een pakket van maatregelen vastgesteld oplopend tot een inkoopbesparing van ruim € 20 miljoen. Het resterende bedrag voor het behalen van de besparingsopdracht voor 2018 en verder wordt met de omissieregeling 2017 verwerkt (€ 969k).

Voor dit jaar is de target om € 10 miljoen op inkoop te besparen. Daarvan is in de eerste acht maanden van 2016 ruim € 8,0 miljoen aan inkoopresultaat gerealiseerd. Er zijn nog een aantal positieve aanbestedingsresultaten behaald in de afgelopen periode waarvan momenteel uitgezocht wordt welk deel als inkoopvoordeel bestempeld kan worden.

In onderstaande tabel wordt de reeds behaalde besparing naar inkoopcategorie gepresenteerd. Achter die maatregelen, waar momenteel daadwerkelijk een inkoopresultaat is behaald, is het bedrag van het resultaat opgenomen en een korte toelichting op het resultaat. Alle resultaten zijn en worden in de monitor opgenomen, ook de inkopen met een negatief resultaat.

In de motie 'sociaal en duurzaam inkopen' is afgesproken hierover in de besparingsmonitor te rapporteren. In het domein sociaal, is onderzoek gedaan naar SROI om de effectiviteit ervan te optimaliseren. Het resultaat ervan wordt komende maanden duidelijk. Eventuele aanvullingen in het gevolgde beleid zullen pas vanaf 2017 in de aanbestedingen zichtbaar worden. Recent zijn enkele raamcontracten voor inhuur van technisch personeel afgesloten, waarin een paragraaf is opgenomen, die samen met het WerkgeversServicePunt Rijnmond is opgesteld en waarin invulling wordt gegeven aan de SROI-verplichting.

In het domein duurzaam is begin dit jaar de energie aanbesteed. Er is voor gekozen zorg te dragen voor de vergroening door inkoop van zogenoemde Garanties van Oorsprong. Op deze manier heeft Rotterdam de mogelijkheid om zelf actief richting te geven aan de oorsprong van de opwekking zoals bv. Hollandse wind, zon, biomassa, getijde, etc. Momenteel loopt er gezamenlijk met het programma duurzaam een traject voor deze vergroening voor de elektriciteit die de komende periode wordt afgenomen. Er is ook een Raamovereenkomst voor recent afgestudeerde Jong talenten op HBO/TU/WO-niveau afgesloten. Gelet op de schaarste van voldoende geoutilleerd technisch personeel is geen beperking van de reisafstand opgenomen. Wel is in het bestek opgenomen dat woon-werkverkeer van de ingehuurde kandidaat met openbaar vervoer plaatsvindt.”

Verder zijn er in de afgelopen periode geen inkopen geweest, waarover in deze besparingsmonitor gerapporteerd wordt, met gevolgen voor het sociaal of duurzaam’.