Nieuwe projecten

Het totale investeringsvoorstel bedraagt ca. € 59 mln. De projecten in het investeringsvoorstel zijn voor een groot deel afkomstig uit de MIP. Daarnaast wordt een aantal nieuwe projecten uit IFR voorgesteld. Deze projecten worden gedekt door het toevoegen van een extra opbrengst uit verkoop Beurs aan het IFR en door verlaging van de hefboombudgetten in 2017.

Het investeringsvoorstel voor de IFR-projecten komt volledig overeen met het voorstel in de Voorjaarsnota 2016 – 2020. Nieuw zijn twee projecten die worden toegevoegd aan het ISV-programma. Hiermee was in de voorjaarsnota nog geen rekening gehouden.