Nieuwe investeringen 2017

Voor 2017 bedragen de nieuwe investeringen in totaal € 174 mln. De grootste investeringen vinden plaats binnen de grondexploitaties, ten behoeve van parkeerobjecten, voor de uitvoer van businesscase Gebieden en voor de aanschaf van voertuigen en middelen van de onderhoudswerkplaats door Lease.

Bijstellingen investeringen