Kapitaalgoederen

Vervanging kapitaalgoederen 

Rekening  2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Rioleringen

45.667

56.443

48.559

- waarvan ten laste van voorziening vervangingsinvesteringen

36.000

39.340

39.340

- waarvan ten laste van investeringskrediet 2016-2020

0

12.352

9.219

- waarvan ten laste van investeringskrediet 2011-2015

9.667

4.751

0

Openbare verlichting

2.456

2.508

1.832

Bruggen, tunnels en viaducten

1.089

13.010

2.980

Kademuren en glooiingen

6.149

2.026

900

Maastunnelcomplex

1.437

1.722

1.751

Maastunnel renovatie

0

28.951

57.902

Beeldende kunst en gebouwen

272

0

0

Water

1.690

440

0

Begraafplaatsen en crematorium

259

281

290

Totalen

59.018

105.380

114.213

Toelichting vervanging kapitaalgoederen
Rioleringen

Dit betreft de noodzakelijke vervangingsinvesteringen van rioleringen (€ 39.340) en de investeringen voor gemalen en persleidingen (€ 9.219)

Openbare verlichting

Dit betreft de vervanging van openbare verlichting en wordt veelal uitgevoerd in combinatie met wegenbouwprojecten

Bruggen, tunnels en viaducten

Dit betreft de investering in bruggen, tunnel en viaducten. De investering in 2017 betreft de Wijnhavenbrug.

Kademuren en glooiingen

Dit betreft onder andere de vervanging van de kademuur aan de nassaukade

Maastunnelcomplex

De investering Maastunnelcomplex betreft onder andere het vervangen van de rijksmonumentale trappen.

Maastunnel renovatie

Dit betreft de investering in een grootschalige renovatie en restauratie van de Maastunnel.

Beeldende kunst en gebouwen

Met ingang van 2016 heeft de gemeente Rotterdam alleen kosten voor het beheer van standbeelden, monumenten, torens en molens en vinden er geen nieuwe investeringen plaats.

Water

Dit betreft met name de aanleg van de Blauwe verbinding. De blauwe verbinding is een 13 kilometer lange recreatief bevaarbare route tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het toekomstige landschapspark het Buijtenland van Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht. De blauwe verbinding zorgt voor schoon water, functioneert als een waterberging en legt een ecologische verbinding tussen de verschillende groengeboeden in en rond de stad en is in 2016 afgerond.

Begraafplaatsen en crematorium

De investering begraafplaatsen en crematorium betreft de restauratie aula Crooswijk