Overige

Kengetallen bedrijfsvoering

 

Bezetting & formatie (in fte's)

Organisatieonderdeel

rek 2015

beg 2016

30-4-2016

31-8-2016

beg 2017

Dienstverlening

546

727

680

681

732

Maatschappelijke ontwikkeling

2.036

2.105

2.023

2.039

2.187

Stadsbeheer

2.965

3.138

2.998

2.999

3.151

Stadsontwikkeling

1.288

1.294

1.254

1.251

1.294

Werk en Inkomen

1.152

1.351

1.120

1.115

1.348

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

1.954

1.979

1.954

1.979

Rotterdamse Service Organisatie

1.791

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Van Werk Naar Werk*

473

0

372

323

0

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

156

151

152

156

Bestuursdienst

602

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Directie Veilig*

n.v.t.

204

216

219

202

Concern

10.852

10.929

10.794

10.733

11.048

Kostenplaats Raad

55

62

57

57

62

Totaal

10.907

10.991

10.851

10.790

11.110

* Van Werk naar Werk en Directie Veilig zijn onderdeel van BCO maar worden apart gerapporteerd

Loonkosten (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

rek 2015

4M 2016

8M 2016

31-8-2016

beg 2017

Dienstverlening

33.816

46.665

47.262

31.462

48.705

Maatschappelijke ontwikkeling

133.878

134.556

132.626

87.674

141.922

Stadsbeheer

162.114

166.091

168.315

108.420

172.981

Stadsontwikkeling

98.510

97.671

98.342

63.663

99.592

Werk en Inkomen

71.368

70.796

73.145

45.669

91.072

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

155.094

150.854

96.549

151.885

Rotterdamse Service Organisatie

130.237

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Van Werk Naar Werk*

31.088

23.843

20.472

15.432

10.065

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

53.243

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bestuursdienst

n.v.t.

16.377

16.377

11.022

16.299

Directie Veilig*

n.v.t.

15.706

15.839

10.948

15.742

Concern

714.253

726.798

723.232

470.839

748.263

Kostenplaats Raad

5.916

6.360

6.201

3.771

6.266

Totaal

720.169

733.159

729.433

474.610

754.529

* Van Werk naar Werk en Directie Veilig zijn onderdeel van BCO maar worden apart gerapporteerd

Externe inhuur (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

rek 2015

4M 2016

8M 2016

31-8-2016

beg 2017

Dienstverlening

1.648

2.400

2.806

1.372

1.408

Maatschappelijke ontwikkeling

16.392

7.951

12.559

10.836

6.624

Stadsbeheer

10.563

10.204

13.272

9.768

9.066

Stadsontwikkeling

10.068

7.814

14.090

7.535

7.262

Werk en Inkomen

17.220

16.282

16.221

10.430

2.224

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

14.187

18.106

10.949

13.492

Rotterdamse Service Organisatie

12.581

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Van Werk Naar Werk*

0

0

0

0

0

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

0

246

246

553

246

Bestuursdienst

616

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Directie Veilig*

n.v.t.

0

0

0

0

Concern

69.088

59.083

77.299

51.442

40.323

Kostenplaats Raad

327

157

157

210

159

Totaal

69.415

59.240

77.457

51.653

40.482

* Van Werk naar Werk en Directie Veilig zijn onderdeel van BCO maar worden apart gerapporteerd

De 8-maands mutaties op de arbeidskosten zijn grotendeels in het kader van de budgetoverdracht ten behoeve van de herplaatsingskandidaten uit de doelgroep FSK 1 t/m 3 en FSK 4 en hoger die onder het Sociaal Statuut 2005 of 2010 vallen. De overige mutaties zijn toe te wijzen aan de resterende effecten van de CAO-verhoging die bij de 4M nog niet waren verwerkt en verdere uitwerking van het werkpakket (onder andere als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur) en invulling van capaciteitsbehoefte door inzet van derden. De dekking voor deze herziening komt vanuit de loonkosten (vacatureruimte), programmabudgetten, uitbestede werkzaamheden, opbrengsten en bestemmingsreserves.
Voor de begroting van 2017 kan gesteld worden dat deze, in tegenstelling tot de trend van de afgelopen jaren, realistischer is ingezet.  
Met betrekking tot de begroting is voor 2017 een stijging zichtbaar ten opzicht van de rekening 2015 en de tweede herziening 2016 (8M). Dit heeft te maken met de CAO-ontwikkeling van 3% die in 2016 door is gevoerd en nu meerjarig is ingeboekt en de ophoging van de formatie op het primaire proces.

  • MO heeft de loonkosten naar beneden bijgesteld en dit budget overgeheveld naar het budget voor externe inhuur. In de realisatie moet zo’n € 4,8 miljoen nog worden gemuteerd naar de kostendragers voor programma’s.
  • Het verhoogde budget van SB wordt voornamelijk besteed aan de uitvoering bij Toezicht en Handhaving. Deze bestaat uit uitbreiding van fiscale handhavers bij Parkeren en extra inzet bij Toezicht ten behoeve van het beveiligen van parkeergarages, beveiliging bij MO en W&I. De dekking komt uit vacatureruimte en het budget voor uitbestede werkzaamheden bij Rotterdam Schoon.
  • De mutaties bij SO hebben betrekking op het bijgestelde inzicht in het werkpakket en geeft nu de reële verwachting weer. De aanpassing zit voornamelijk bij PMB, die vanuit (grote) projecten als onder andere de Maastunnel, Hoekse Lijn, Coolsingel meer werk hebben dan eerder voorzien.
  • De mutatie bij W&I en betreft overheveling van de budgetten ten behoeve van de garantiebanen en herplaatsingskandidaten FSK 1 t/m 3. Dit is bij Van Werk naar Werk zichtbaar als negatieve boeking.