Ontwikkeling financieringsmiddelen

Financieringsmiddelen (balansstanden ultimo jaar)

2016

2017

2018

2019

2020

Reserves

1.053.486

888.859

829.137

804.070

794.526

Voorzieningen

86.636

84.452

90.865

102.219

112.105

Opgenomen leningen

1.932.242

1.640.387

1.465.540

1.124.433

820.300

Overige vaste schuld

89.533

87.321

85.109

82.897

80.685

Netto korte schuld

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

Totaal financieringsmiddelen

3.436.897

2.976.019

2.745.651

2.388.619

2.082.616

Tegenover de gemeentelijke investeringen staan de interne en externe financieringsmiddelen. De lange interne financieringsmiddelen worden gevormd door de reserves en voorzieningen. De externe financieringsmiddelen worden gevormd door de korte en lange schuld, waarbij de grens tussen kort en lang op één jaar ligt. Daarbij wordt gestuurd op een gemiddelde netto korte schuld van € 275 mln. De reserves laten de komende jaren een dalend verloop zien. Door aflossingen op de opgenomen leningen, nemen deze ook af. Met name in 2019 en 2020 worden meer aflossingen gedaan dan in de voorgaande jaren.