Ontwikkeling financieringstekort

Financieringstekort (balansstanden ultimo jaar)

2016

2017

2018

2019

2020

Investeringen

3.783.446

3.769.668

3.734.888

3.621.538

3.530.888

Financieringsmiddelen

-3.436.897

-2.976.019

-2.745.651

-2.388.619

-2.082.616

Financieringstekort

346.549

793.649

989.237

1.232.919

1.448.272

Het financieringstekort is het saldo van de investeringen en de beschikbare financieringsmiddelen. De beschikbare financieringsmiddelen nemen sterker af dan de investeringen. Het financieringstekort zal worden ingevuld door het aantrekken van nieuwe lange leningen. Over de gehele meerjarenperiode 2016 - 2020 zal gemiddeld ongeveer € 290 mln per jaar aan nieuwe lange leningen worden aangetrokken.