Ontwikkeling leningenpositie

Ontwikkeling leningenpositie (balansstanden ultimo jaar)

2016

2017

2018

2019

2020

Netto korte schuld

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

Opgenomen lange leningen

1.932.242

1.640.387

1.465.540

1.124.433

820.300

Financieringstekort

346.549

793.649

989.237

1.232.919

1.448.272

Lange leningen

2.278.791

2.434.036

2.454.777

2.357.352

2.268.572

Totaal korte en lange leningen

2.553.791

2.709.036

2.729.777

2.632.352

2.543.572

De bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot de hier getoonde ontwikkeling van de leningenpositie. De leningenpositie neemt in 2017 en 2018 toe en neemt in de daaropvolgende jaren af.