Rente korte en lange leningen

Rentelasten korte en lange leningen

2017

2018

2019

2020

Omvang korte en lange leningen

2.553.791

2.709.036

2.729.777

2.632.352

Gemiddeld rentepercentage

2,5%

2,7%

2,8%

2,8%

Rentelasten korte en lange leningen

64.557

72.807

77.601

72.920

Het gemiddeld rentepercentage dat wordt berekend over de netto korte schuld is afgeleid van het meerjarig streefpercentage van de ECB voor de inflatie binnen de Eurozone. Daarbij wordt gerekend dat de korte rente gedurende de meerjarenperiode geleidelijk oploopt tot 2%. Voor het financieringstekort wordt gerekend met een lange rente die gedurende meerjarenperiode oploopt tot 3%. Dit percentage is afgeleid van de gemiddelde lange rente over de afgelopen 10 jaar. Op grond van deze uitgangspunten stabiliseert het gemiddelde percentage over de korte en lange leningen zich rond de 2,8%.