Bespaarde rente

Inzet bespaarde rente

2017

2018

2019

2020

Bespaarde rente reserves:

Dekking kapitaallasten

15.049

14.436

13.778

13.525

Toevoeging IFR

16.556

12.229

11.096

10.597

Totaal inzet bespaarde rente reserves

31.605

26.666

24.874

24.122

Bespaarde rente voorzieningen:

Toevoeging voorzieningen NCW

1.709

1.728

1.748

1.768

Toevoeging IFR

1.124

1.057

1.247

1.586

Totaal inzet bespaarde rente voorzieningen

2.833

2.785

2.995

3.353

Totaal inzet bespaarde rente

34.438

29.450

27.869

27.475

De bespaarde rente over het IFR zet de gemeente jaarlijks in voor de dekking van de daarvoor aangewezen kapitaallasten van het investeringsprogramma. Uitgangspunt is dat de overige bespaarde rente wordt toegevoegd aan het IFR.

Bij voorzieningen is het op basis van BBV artikel 45 niet toegestaan om rente toe te voegen. Uitzondering vormen de voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Dit zijn de voorziening bouwgronden in exploitatie en pensioenvoorzieningen bestuurders en gebieden. Aan deze voorzieningen moet jaarlijks een toevoeging plaatsvinden voor het percentage waartegen de voorziening contant is gemaakt. Voor de voorziening bouwgronden in exploitatie geldt de in BBV voorgeschreven discontovoet van 2%. Conform voorschriften van het Rijk wordt de disconteringsvoet voor pensioenvoorzieningen gesteld op 1,629%.
De overige bespaarde rente over voorzieningen wordt toegevoegd aan het IFR.