Drempel schatkistbankieren

Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij mede-overheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te verstoren wordt het de gemeenten toegestaan een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aan te houden. Gemiddeld mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de begroting – 0,75% over de eerste schijf van € 500 mln en 0,2% voor alles daarboven – en komt voor 2017 uit op € 10,0 mln. Naar verwachting zullen de banksaldi in 2017 gemiddeld onder deze drempel blijven en zal de gemeente, incidentele uitschieters daargelaten, geen middelen bij de schatkist hoeven aan te houden.