Garanties voor particulieren

Garanties t.b.v. volkshuisvesting particulieren (standen ultimo jaar)

2016

2017

2018

2019

2020

Hypotheekgaranties

43.032

38.732

34.432

30.132

25.832

Garantie NRF-leningen

9.100

8.500

7.900

7.300

6.700

Totaal garanties t.b.v. volkshuisvesting particulieren

52.132

47.232

42.332

37.432

32.532

De garanties in de volkshuisvesting aan particulieren hebben voornamelijk betrekking op een regeling die gold tot 1995, waarbij de gemeente garantie verstrekte voor hypothecaire geldleningen van particulieren. Bij verliezen op grond van deze regeling neemt het Rijk 50% voor zijn rekening. Deze regeling is in 1995 met de komst van de NHG gestopt. Daarnaast heeft de gemeente zich garant gesteld voor door het Nationaal Restauratiefonds (NRF) verstrekte leningen.