Programma's

Bestuur en dienstverlening
Lasten € 119 miljoen
Baten € 14 miljoen
Openbare orde en veiligheid
Lasten € 155 miljoen
Baten € 3 miljoen
Verkeer en Vervoer
Lasten € 281 miljoen
Baten € 265 miljoen
Economische Zaken
Lasten € 25 miljoen
Baten € 2 miljoen
Onderwijs
Lasten € 194 miljoen
Baten € 58 miljoen
Cultuur, sport en recreatie
Lasten € 223 miljoen
Baten € 14 miljoen
Volksgezondheid en zorg
Lasten € 630 miljoen
Baten € 38 miljoen
Werk en inkomen
Lasten € 811 miljoen
Baten € 545 miljoen
Maatschappelijke Ondersteuning
Lasten € 163 miljoen
Baten € 16 miljoen
Beheer van de stad
Lasten € 407 miljoen
Baten € 227 miljoen
Stedelijke inrichting
Lasten € 113 miljoen
Baten € 21 miljoen
Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten € 324 miljoen
Baten € 281 miljoen
Algemene middelen
Lasten € 56 miljoen
Baten € 1.891 miljoen
Serviceorganisatie
Lasten € 42 miljoen
Baten € 5 miljoen