Financiële hoofdlijnen

De economie in Nederland is zich aan het herstellen en dit komt voorzichtig en met enige vertraging tot uitdrukking in de gemeentelijke financiën. We hoeven voor 2017 en verder geen nieuwe forse maatregelen aan te kondigen. Ook het voorzichtige herstel van de regionale arbeidsmarkt is een steun in de rug. Wel is er nog steeds sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod en is de concurrentie tussen verschillende groepen groot. Ook stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op de uitkeringen nog steeds, maar wel minder snel dan de afgelopen jaren.

Naast de meewind vanuit het economisch herstel zorgt ook het feit dat we meer in control zijn, dat deze begroting op orde is en het weerstandsvermogen hoger dan de norm van € 160 mln. is. De beperkte financiële ruimte die is ontstaan, gaan we niet direct besteden maar voegen we voorzichtigheidshalve toe aan de algemene reserve met het oog op onzekerheden in de komende jaren. Bouwen aan een sterke stad betekent namelijk ook het voeren van een gedegen financieel beleid.

In deze bestuursperiode zijn forse financiële besparingen doorgevoerd  op de gemeentelijke organisatie. We zetten de ingezette koers door en richten ons op een efficiënte organisatie. De kwaliteit van de dienstverlening aan Rotterdammers en bedrijven blijft daarbij hoog in het vaandel staan.

In de voorjaarsnota 2016-2020 zijn verschillende politieke beslissingen gemaakt voor de jaren 2016 tot en met 2020. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt en komen in deze begroting niet opnieuw terug. Het investeringsvoorstel dat bij de voorjaarsnota is goedgekeurd, wordt wel in deze begroting financieel verwerkt. De keuzes die gemaakt zijn in deze begroting, ziet u terug in de ramingsbijstellingen en intensiveringen bij de programma’s en producten op deze website.