Bestuur en dienstverlening

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn. Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W en de gebiedscommissies hun rol. De gemeentelijke Ombudsman is voor Rotterdammers aanspreekbaar als er klachten zijn over de gemeentelijke organisatie. Het programma bevat ook het uitvoeren van representatieve en ceremoniële taken, het verzorgen van de dagelijkse ondersteuning van het college, het organiseren van de besluitvorming, het adviseren op de uitvoering van het collegeprogramma en het bewaken van de middelen en prioriteiten. De gebiedscommissies zetten zich in voor de belangen van de inwoners en bedrijven in het gebied.

Programma lasten

3 %

Programma baten

0 %