Onderwijs

Binnen het Programma Onderwijs worden wettelijke taken uitgevoerd zoals leerlingenvervoer, vve, onderwijsachterstandenbeleid en onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt stedelijk beleid ontwikkeld en uitgevoerd, met inzet van gemeentelijke en rijksmiddelen. Rotterdam zet hiermee in op verbetering van onderwijsresultaten, vermindering van schooluitval en aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt. Onderwijs kent twee producten: onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting.

Programma lasten

5 %

Programma baten

2 %