Cultuur, sport en recreatie

Het stimuleren van Rotterdammers tot sport en bewegen, het bevorderen van het culturele en creatieve klimaat in Rotterdam. Mensen beleven plezier aan cultuur en sport, ze kunnen zich erin bekwamen en ontlenen identiteit aan hun deelname. Deelname aan sport en cultuur is ook goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Sport en cultuur dragen zorgen voor onderlinge verbondenheid. Sport en cultuur zijn een leuke vrijetijdsbesteding voor zowel als deelnemer als vrijwilliger. De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat en vergroot de participatie van Rotterdammers. De sport- en cultuursector bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook leveren cultuur, sport en recreatie een bijdrage aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en meer betrokkenheid van bewoners bij de stad.

Programma lasten

6 %

Programma baten

0 %