Volksgezondheid en zorg

In 2015 is met de decentralisaties van zorg, welzijn en jeugdhulp een belangrijke stap gezet. Nu, na ruim anderhalf jaar worden verbetermogelijkheden inzichtelijk en dienen nieuwe ontwikkelkansen zich aan. Deze kansen en verbeteringen worden opgepakt in het plan ‘Zorg voor elkaar, het Rotterdams plan voor de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp’ . Ook zet de gemeente, samen met partners, in op het creëren van een gezonde en vitale stad. In Rotterdam is de grootste gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag en verbetering van de luchtkwaliteit. De gemeente is aanjager, verbinder en waar het gaat om gezondheidsbescherming (bijvoorbeeld het bestrijden van infectieziekten) uitvoerder.

Programma lasten

18 %

Programma baten

1 %