Maatschappelijke Ondersteuning

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Jeugdwet hebben gemeenten een grote  verantwoordelijkheid op het terrein van (jeugd)zorg en ondersteuning gekregen. Het programma Maatschappelijke ondersteuning omvat de producten Maatschappelijke begeleiding en advies, Maatschappelijke participatie en activering en Armoedebestrijding. Er zijn diverse beleidskaders en programma’s vastgesteld. Vanuit het beleidskader Wmo zijn de programma’s Langer Thuis, Voor mekaar en het Nieuw Rotterdams Welzijn vormgegeven. Tevens is het Armoedebeleid herijkt en wordt de tegenprestatie uitgevoerd. Daarnaast zijn het beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’ en de Integratienota vastgesteld.

Programma lasten

5 %

Programma baten

0 %