Beheer van de stad

Het college van de gemeente Rotterdam gaat voor kwaliteit in de stad en een zichtbaar beter resultaat op straat. Een aantrekkelijke stad, die schoon, heel, veilig en ook groen en gezellig is. Kortom, een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De gemeente houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm, samen met  de Rotterdammers. Meer directe zeggenschap voor Rotterdammers en meer invloed op de toekomst van hun wijk en hun stad spelen in het beheer van de buitenruimte daarom een belangrijke rol. De gemeente organiseert haar werk ‘gebiedsgericht’ om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij wat er in een gebied nodig is.

Programma lasten

11 %

Programma baten

7 %