Stedelijke inrichting

Het programma Stedelijke inrichting bouwt verder aan een stad waarop de Rotterdammers trots kunnen zijn. Rotterdammers vinden het hier goed wonen en zij voelen zich op hun gemak in hun buurt en wijk. Daaraan dragen zij zelf actief bij door eigen initiatieven, gericht op speelruimte voor hun kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en de daarbij behorende onderlinge contacten. De gemeente faciliteert hier graag bij.
Het programma SI omvat de disciplines Ruimtelijke Ordening, Wonen, Milieu, Buitenruimte, Stedenbouw, Bouw- en Woningtoezicht en Duurzaam en richt op de publieke rol van de gemeente in de ontwikkeling van de stad. We ontwikkelen beleidskaders, zoals de nota Mobiliteit en de Woonvisie 2030, stedelijke programma’s, zoals, Kansrijke Wijken, voeren de wettelijke taken uit: omgevingsvergunningen, erfgoed en bestemmingsplannen.

Programma lasten

3 %

Programma baten

1 %