Ruimtelijke ontwikkeling

De gemeente Rotterdam werkt aan een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie. Dit is vastgelegd in de Stadsvisie 2030 en bekrachtigd in het kader Stedelijke Ontwikkeling, Prospectus van de Stad. Bij de uitwerking van de stedelijke ambities is de markt aan zet, binnen de door de gemeente geschetste kaders. De faciliterende rol van de gemeente bij gebiedsontwikkelingen heeft consequenties voor de wijze waarop de gemeente eigen grond en vastgoed inzet. De gemeente ontwikkelt zelf alleen nog nieuwe plannen als dat maatschappelijk noodzakelijk is en de markt het niet oppakt. De uitwerking van de aantrekkelijke woonstad richt zich op een betere ´quality of life´ en meer specifiek op het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden, van mensen met middeninkomens en hoge inkomens, en van gezinnen.

Programma lasten

9 %

Programma baten

8 %