Serviceorganisatie

De gemeentelijke primaire processen worden centraal ondersteund op het gebied van financiën, inkoop, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek en concernhuisvesting. Met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer tegen lagere kosten. Zo draagt het programma Serviceorganisatie bij aan de collegedoelstellingen.

Programma lasten

1 %

Programma baten

0 %