Collegebeleid

Samen bouwen aan een sterke stad

Samen met de stad bouwen wij elke dag aan een sterk Rotterdam. Onze stad groeit: er komen meer bezoekers, het inwoneraantal groeit, het opleidingsniveau van de Rotterdammers stijgt en onze economie groeit. Daar zijn we trots op. En wij niet alleen. Wie in Rotterdam woont of werkt, zegt dat met de borst vooruit. Rotterdam staat voor handen uit de mouwen, vernieuwing, creativiteit, kansen en mogelijkheden. Oftewel, Rotterdam heeft de Kendoe-mentaliteit zoals we dat in ons coalitieakkoord ‘Volle kracht vooruit’ genoemd hebben. Nu wij over de helft van onze bestuursperiode zijn, ligt onze focus – nog meer dan voorheen – op het realiseren en uitvoeren van plannen voor een veilige, gezellige en groene, maar bovenal sterke stad.

Een stad van en voor ons allemaal

Wij zijn een stadsbestuur dat tussen Rotterdammers staat. De prachtige initiatieven die Rotterdam mooi en sterk maken, laten zien dat Rotterdammers ondernemers zijn. Bijvoorbeeld Mooi, Mooier Middelland, waar bewoners aan de slag zijn met hun eigen plan om hun buurt beter en veiliger te maken. Om samen te bouwen aan een sterke stad, luisteren we naar elkaar, leven en werken we samen en hebben we begrip en respect voor elkaar. We willen een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt. Rotterdammers gaan op scholen, in gebedshuizen, in wijken en buurten met elkaar in gesprek. Over hoe we samenleven, waar we tegenaan lopen en hoe we daarmee omgaan. Door onze verschillen te bespreken, worden we naast een sterke stad ook een veerkrachtige stad.

Een sterke stad is een veilige stad

Samen met onze partners werken we aan een veilig Rotterdam. We liggen op koers, maar in sommige wijken is het nog niet zoals we willen. Daarom zetten we ook de komende periode in op het verder terugdringen van overlast van jeugd, het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren, het aanpakken van zwerfvuil en van woonoverlast. In 2017 opent Skaeve Huse, waar notoire overlastgevers zullen gaan wonen, zodat de rust in woonwijken kan terugkeren.
Daarnaast investeren we in een stedelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals witwassen, drugs- en mensenhandel. Ontwikkelingen zoals radicalisering, spanningen tussen bevolkingsgroepen en nieuwe vormen van criminaliteit vragen extra inzet en investeringen. In 2017 gaan wij met onze partners aan de slag met het opstellen van een nieuw veiligheidsprogramma als opvolger van #Veilig010.

Een stad met een sterke economie

De Nederlandse economie groeit weer, blijkt uit cijfers van CBS. De groei is vooral te danken aan meer investeringen, consumptie en export.

Dat is een mooi vertrekpunt om samen met bedrijven, scholen en andere overheden te werken aan een betere arbeidsmarkt. Want in Rotterdam staan nog te veel mensen aan de kant en zijn nog te veel mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. We stimuleren dat werkzoekenden en werkgevers met banen elkaar beter weten te vinden. Samen met de infrasector creëren we werk- en opleidingsplekken voor mensen in de bijstand bij grond-, weg- en waterbouwprojecten.

Rotterdam is van oudsher een innovatiestad vol ondernemerschap. Het is daarom geen verrassing dat Rotterdam tegenwoordig thuisbasis is voor jonge, innovatieve bedrijven. De technologische kennis en bestaande bedrijvigheid bieden kansen om Rotterdam te ontwikkelen tot toplocatie voor de transitie naar de next economy. Hier vragen wij ook aandacht voor bij het nieuwe kabinet, want investeren in de economie en bereikbaarheid van de Metropoolregio levert groei en banen op waar Rotterdam en heel Nederland van kan profiteren.

Een veerkrachtige stad

Een sterke stad is een veerkrachtige, duurzame stad: we stimuleren Rotterdammers hun eigen zonne-energie op te wekken, op hun eigen dak of samen met anderen op daken van gymzalen of scholen in de buurt. Tegelijk investeren we in het isoleren van woningen om energie te besparen. En we werken aan gezondere lucht. Fietsen in Rotterdam maken we steeds aantrekkelijker met meer stallingen, betere fietspaden en mooie, veilige fietsroutes. Met kleine experimenten kijken we of we de ‘fietsflow’ kunnen verbeteren.

Met het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2030 maken we een start om de mobiliteit in en rond de stad klaar te maken voor de toekomst. Want ook dan willen we dat mensen op een effectieve, passende en schone manier hun bestemming bereiken in Rotterdam. Onderzoek naar een nieuwe oeververbinding staat daarbij ook op de agenda. En natuurlijk benutten we de rivier: er komt meer vervoer over water in de toekomst maar ook nu. Zo komt er een voetveer tussen de pieren van Charlois en Feijenoord, blijft het oostelijke veerpontje in Kralingen bestaan en gaan de watertaxi’s een aantrekkelijker tarief hanteren.

Een fijne woonstad

Een sterke stad is een fijne woonstad. Onze stad staat er nationaal en internationaal goed op en meer mensen willen hier wonen. Door te investeren in duurdere en grotere woningen, komt er meer variatie waar heel Rotterdam van profiteert. Mede door de inspanningen van woningcorporaties en ontwikkelaars, verrijzen de komende jaren veel eigentijdse woningen, ook op Rotterdam Zuid. En er is extra geld voor het opknappen van woningen die daaraan toe zijn. In Rotterdam Oost, gebouwd in de jaren 70 en 80, is het fijn wonen. En dat moet zo blijven. Met Plan Oost doen we extra investeringen in het verbeteren van wegen, groen, riolering en buitenruimte.

Een sterke stad is schoon

Iedereen wil wonen en leven in een schone straat, wijk en stad. De wijkprofielen van begin dit jaar laten zien dat Rotterdammers tevreden zijn met hun wijk. Maar ondanks forse inzet, wordt de stad niet altijd als schoon ervaren. Daar zijn we dus nog harder mee aan de slag: we maken extra schoon op cruciale plekken en momenten. Bewoners, bezoekers en bedrijven vragen we de straten schoon te houden en hun eigen troep op te ruimen. Dat controleren we en zo nodig delen we boetes uit.

Een stad waar wat te beleven valt

Onze binnenstad als city lounge is steeds meer een gezellige en bruisende ontmoetingsplek met mooie evenementen, spraakmakende restaurants en een gevarieerd winkelaanbod. In Rotterdam is altijd iets te beleven. Daar hoort ook een cultuuraanbod bij dat bewoners en bezoekers aanspreekt. We stimuleren samenwerking tussen (culturele) organisaties om tot verrassende resultaten te komen die ook internationaal toonaangevend zijn. Een internationale adviesraad zal Rotterdam in 2017 op weg helpen om nog hoger op de culturele wereldkaart te komen.

Om het Wereldmuseum een stevige toekomst te geven, kiezen we voor een vergaande samenwerking met het Nationaal Museum van Wereldculturen. Zo blijft de collectie van het Wereldmuseum toegankelijk voor de Rotterdammers en kan de landelijke kennis en kunde voor een nog aantrekkelijker aanbod zorgen. De komende periode zullen we met de culturele sector alternatieve manieren van financieren van kunst & cultuur verder onderzoeken.

Een sterke stad is een gezonde stad

Een sterke stad is een gezonde, vitale stad. In Rotterdam zien we steeds meer mensen op straat en in parken hardlopen of bootcampen. Om nog meer Rotterdammers uit te dagen in beweging te komen en om achterstallig onderhoud te doen, investeren we flink in meer en betere sportvoorzieningen in de wijken, sportvelden en clubgebouwen. Met de nieuwe Sportnota 2017+ komt er nog meer ruimte voor de wensen en ideeën van jong en oud op sportgebied. Ons voorstel is om vanaf 2017 de uitvoering van sport te verzelfstandigen in het Sportbedrijf. De inzet is daardoor efficiënter te werken en de voordelen daarvan ten goede te laten komen aan sport(mogelijkheden) in Rotterdam.

Rotterdammers kijken naar elkaar om en helpen elkaar, maar als zij zorg of jeugdhulp nodig hebben, kunnen zij ook terecht in hun eigen wijk en buurt. Te beginnen bij een van de 48 Huizen van de Wijk. De overgang van de zorgtaken van Rijk naar gemeente hebben wij benut om de Rotterdammer centraal te stellen in plaats van systemen en papieren. In 2018 moeten we nieuwe contracten afsluiten met zorgaanbieders. Samen met onze partners willen we zorg en jeugdhulp nog slimmer organiseren.

Een stad die klaar is voor de toekomst

Rotterdam heeft een jonge bevolking; een kapitaal dat we willen verzilveren. In 2016 en 2017 zijn we Nationale Onderwijsstad. Onder het Motto Bouwen aan de toekomst werken scholen, ouders, leerlingen en de gemeente aan de ontwikkeling en toekomst van het onderwijs.
In 2017 werken we aan één voorschoolse voorziening voor alle kinderen in Rotterdam. En we willen de beste leraren in de Rotterdamse klassen. Maar onze ambitie gaat verder. In 2017 presenteren we een Masterplan Onderwijs 2025, waarmee we samen met onze partners zorgen dat het Rotterdamse onderwijs klaar is voor de toekomst.

We kijken verder dan de stad van morgen. Dit najaar gaan Rotterdammers, ondernemers en organisaties in gesprek over hoe zij de toekomst van Rotterdam voor zich zien: wat zijn hun dromen en wensen voor 2035, en hoe komen ze daar? Samen werken we aan ‘Het Verhaal van de Stad’.

Samen bouwen aan sterke stad

Wij kijken ernaar uit om ook in ons derde bestuursjaar samen met bewoners, ondernemers en allerlei andere partners verder te werken aan een veilig, groen, gezellig en gezond Rotterdam waar iedereen zich thuis voelt. Natuurlijk moeten onze financiën op orde zijn om dat betaalbaar en verantwoord te kunnen doen. Deze begroting legt daar een stevig fundament voor.