Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Verder uitvoeren van de doorontwikkeling van de organisatie op de bedrijfsvoeringsdomeinen en het realiseren van de besparingsopdracht.
  • Strategische personeelsplanning
  • Uitvoeringsagenda HR
  • Aanpak ziekteverzuim
  • De ontwikkelopgave op gebied van informatievoorziening (‘Basis Gezond’ en ‘Innovatie’)
  • Uitvoering geven aan het Meerjarig Verbeterplan (MVP) m.b.t. de bedrijfsvoering
  • Verwerken van wijzigingen vernieuwing BBV
  • Beheren en onderhouden van de huisvesting en het huisvestingsconcept volgens de kaders van de hiervoor beschreven opdracht;
  • Uitvoeren van het grootste deel van de businesscase Gebieden en verder inrichten en in gebruik nemen van de Servicecentra. Voor 2017 gaat het dan onder andere. om het servicecentrum XXL  in het Stadhuis, het servicecentrum XL Herenwaard en de servicecentra Basis in Hoogvliet, Hoek van Holland, Rozenburg, Feijenoord en Prins Alexander.
Toelichting

De kern van bedrijfsvoering is dat deze ondersteunend is aan het primaire proces. Inzet is het werk voor de stad zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten. Cruciaal is dan ook de verbinding tussen het primaire proces in de clusters en de bedrijfsvoering. Dit gebeurt onder andere door de kaderstellende, beleidsmatige en uitvoerende taken van de bedrijfsvoering samen te brengen en met kennis van het primaire proces “dedicated” te werken.