Ontwikkelingen

De uitvoering van het Rotterdams onderwijsbeleid wordt voor een deel gefinancierd door rijksgelden uit het onderwijsachterstandenbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na een periode van onzekerheid, waarin het Rijk werkte aan een nieuwe verdeling van de financiële middelen, heeft het kabinet besloten het budget voor 2017 niet te wijzigen. Ontwikkelingen in wetgeving die in 2017 van invloed kunnen zijn op het onderwijsveld:

  • een wetsvoorstel is in de maak, waarbij het stichten van een school eenvoudiger wordt. Hierbij vervalt het criterium 'richting' om schollen te bekostigen.
  • de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor bekostiging van een tweede jaar taalonderwijs voor vluchtelingen in het primair onderwijs. Op dit moment wordt slechts het eerste jaar door het Rijk bekostigd.