Ontwikkelingen

Arbeidsmarkt

Het voorzichtige herstel van de regionale arbeidsmarkt is een steun in de rug voor het bereiken van de doelstellingen. Voorlopig blijft de arbeidsmarkt echter ruim, is er nog steeds sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod en is de concurrentie tussen verschillende groepen groot. Dit maakt de opgave binnen de aanpak Werk fors.

Verdeelmodel BUIG-budget

Het BUIG-budget is bedoeld voor het betalen van de uitkeringslasten. Sinds 2015 verdeelt het Rijk het landelijke macrobudget via het nieuwe ‘multi-level verdeelmodel’ over naar de gemeenten. Ook deze nieuwe verdeling leidt voor Rotterdam tot onvoldoende budget voor de verwachte uitkeringslasten ondanks aanpassingen in het model voor de verdeling van de middelen 2017.

Innovatieve financieringsvormen

Onder de noemer van ‘impact investering’ zoekt de gemeente samen met stakeholders in de stad steeds meer naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Via bijvoorbeeld Social Impact Bonds werken sociaal ondernemers, particuliere investeerders en de overheid samen in een partnerschap. Doel is om met particuliere investeringen maatschappelijke problemen aan te pakken, op een innoverende én kostenbesparende manier.

Continu verbeteren

Het college van B en W wil Rotterdammers adequate en kwalitatief goede dienstverlening bieden. Daarom leert de gemeentelijke organisatie continu van behaalde resultaten en van ontvangen klachten en ervaringen van werkzoekenden en werkgevers. Deze worden gemeten via werkgeverstevredenheidsonderzoeken en werkzoekendentevredenheidsonderzoeken.

Verbeteren en innoveren ICT

Om een aanvraag voor een uitkering efficiënt en uniform te beoordelen, om informatie te stroomlijnen en om fraude te voorkomen, investeert de gemeente in 2017 verder in de digitalisering van het aanvraagproces en het werkproces. Digitaal werken moet de norm worden waardoor informatie overal, altijd en op elk apparaat beschikbaar is. De komende jaren moet een ICT-systeem gerealiseerd worden waarbij iedere gebruiker met zo min mogelijk handelingen de systemen kan gebruiken en snapt wat hij wanneer en waarom moet doen. Deze ontwikkeling wordt samen met de andere G-4 steden vormgegeven en gaat niet zonder slag of stoot. Door de diagnose verder te ontwikkelen en beter toe te spitsen op de verschillende groepen van de Participatiewet, verhoogt de gemeente de effectiviteit van de dienstverlening.