Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen zijn onder meer de ‘nieuwe economie’ (next economy) en nieuwe technologieën, nieuwe vormen van werken, uitdagingen op het gebied van klimaatbestendigheid en veerkracht (resilience) en uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende verstedelijking en regionalisering, verduurzaming en vergrijzing.

Interne ontwikkelingen

De gemeente bereidt zich voor op de nieuwe ontwikkelingen en de daarmee behorende nieuwe opgaven in verschillende trajecten. Bijvoorbeeld de Agenda Stad, de Rotterdamse Adaptatie- en Resiliencestrategie en de Roadmap Next Economy. De ontwikkelingen vragen om een blijvend nieuwe rol van de overheid, namelijk die van regisseur en facilitator binnen vooraf helder gestelde kaders.

De gemeente is actief op zoek naar nieuwe marktpartijen die een rol kunnen spelen in de stad. De gemeente ontwikkelt hiervoor nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen. De tijd van grote aantallen en grootschalige nieuwbouw is voorbij en komt niet meer terug. Investeringen zijn kleinschalig en gefaseerd. De focus ligt op hergebruik en transformatie van bestaand incourant vastgoed. De vraag naar kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed groeit niet meer. Wonen is de enige functie met een toenemende marktvraag