Collegetargets

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Bestuursrapportage
2016

2017

Naam monitor

Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100;

mijlpaal

100

>100

nvt

> 100

Veiligheids-index

realisatie

102

nvt

De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.

mijlpaal

35 wijken: 88

>88

nvt

>88

realisatie

89

nvt

De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheids-index binnen het wijkprofiel zien.

mijlpaal

Hillesluis: 73
Afrikaander-wijk: 80
Tarwewijk: 81
Bloemhof: 82
Tussendijken: 85

Hillesluis: 75
Afrikaander-wijk: 82
Tarwewijk: 83
Bloemhof: 84
Tussendijken: 87

nvt

Hillesluis: 78
Afrikaander-wijk: 85
Tarwewijk: 86
Bloemhof: 87
Tussendijken: 90

realisatie

Hillesluis: 82
Afrikaander-wijk: 78
Tarwewijk: 84
Bloemhof: 76
Tussendijken: 76

nvt

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad
Verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad

mijlpaal

2016, begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename verblijfstijd

10%
2016, begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename verblijfstijd

realisatie

4 uur en 9 minuten (Begin 4e kwartaal 2015)

Uitstroom naar werk

Mijlpaal

n.v.t.

2.500

3.200

4.300

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie

JR 2015: 3.611
Peildatum 3/8/2016: 3.800

Realisatie t/m juli (peildatum) 3/8/2016: 1.446

Prognose: 3.500

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum.
In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen van 9,4% naar 10,4%.

Mijlpaal

9,6% per 1/1/2015

9,9% per 1/1/2016

10,2% per 1/1/2017

10,4% per 1/7/2017

Realisatie (incl. peildatum)

9,4% per 1/1/2014
9,5% per 1/1/2015

In derde kwartaal 2016 bekend

nvt

nvt

Transformatie van 120.000 m2 kantoren: Tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam (laten) transformeren en/of onttrekken, gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017

Mijlpaal

0 m2 per 1 januari 2014

60.000 m2 per 1 januari 2016

90.000 m2 per 1 januari 2017

Tenminste 120.000 m2 per 1 november 2017

Realisatie

81.830 m2 per 1 januari 2016

Productniveau Schoon

mijlpaal

4,0

realisatie

4,4

4,4

Afname van het aantal eenzame ouderen in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

Mijlpaal

24% (2018)

Realisatie

29% (2013)

Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% te laten stijgen
(Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van en naar de binnenstad)

Mijlpaal

10% per 1/10/2017

Realisatie
Weena
Rochussenstraat
Erasmusbrug
Willemsbrug
Oostplein
Schiekade
Totaal
Mutatie tov nulmeting

Q3
7.090
5.805

9.799

4.899

6.820
8.032
42.445
0,0%

Q4
7.716
6.052

10.167

4.852

6.486
7.646
42.918
1,1%

Q4


Q4


De verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen
(In en uitstappers op weekdag per  kwartaal op haltes in de binnenstad)

Mijlpaal

2% per 1/10/2017

Realisatie
Bus
Tram
Metro
Totaal
Mutatie tov nulmeting

Q3
12.545
47.787
130.197
190.530
0,0%

Q4
12.894
50.946
135.137
198.977
4,4%

Q4Q4