Producten

Raad
Lasten € 5 miljoen
Baten € 0 miljoen
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
Lasten € 7 miljoen
Baten € 0 miljoen
College
Lasten € 5 miljoen
Baten € 1 miljoen
Gebiedscommissies
Lasten € 6 miljoen
Baten € 0 miljoen
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming
Lasten € 47 miljoen
Baten € 0 miljoen
Dienstverlening (frontoffice)
Lasten € 34 miljoen
Baten € 13 miljoen
Burgerzaken
Lasten € 16 miljoen
Baten € 1 miljoen
Veilig
Lasten € 44 miljoen
Baten € 2 miljoen
Crisisbeheersing en brandweer
Lasten € 54 miljoen
Baten € 0 miljoen
Handhaven wet- en regelgeving
Lasten € 58 miljoen
Baten € 2 miljoen
Stedelijke bereikbaarheid
Lasten € 18 miljoen
Baten € 2 miljoen
Parkeren
Lasten € 70 miljoen
Baten € 86 miljoen
Duurzame mobiliteit
Lasten € 194 miljoen
Baten € 177 miljoen
Economie
Lasten € 22 miljoen
Baten € 0 miljoen
Markten
Lasten € 3 miljoen
Baten € 2 miljoen
Onderwijshuisvesting
Lasten € 71 miljoen
Baten € 0 miljoen
Onderwijsbeleid
Lasten € 123 miljoen
Baten € 57 miljoen
Cultuur
Lasten € 126 miljoen
Baten € 1 miljoen
Sport en Recreatie
Lasten € 97 miljoen
Baten € 13 miljoen
Openbare gezondheidszorg
Lasten € 27 miljoen
Baten € 12 miljoen
Zorg jeugd
Lasten € 237 miljoen
Baten € 2 miljoen
Zorg volwassenen
Lasten € 367 miljoen
Baten € 24 miljoen
Werk
Lasten € 161 miljoen
Baten € 17 miljoen
Inkomen
Lasten € 650 miljoen
Baten € 528 miljoen
Maatschappelijke Begeleiding en Advies
Lasten € 62 miljoen
Baten € 2 miljoen
Maatschappelijke Participatie en Activering
Lasten € 36 miljoen
Baten € 13 miljoen
Armoedebestrijding
Lasten € 65 miljoen
Baten € 1 miljoen
Afvalinzameling
Lasten € 113 miljoen
Baten € 141 miljoen
Reiniging
Lasten € 59 miljoen
Baten € 2 miljoen
Riolen en gemalen
Lasten € 58 miljoen
Baten € 66 miljoen
Wegen en Openbare Verlichting
Lasten € 111 miljoen
Baten € 6 miljoen
Water en Groen
Lasten € 65 miljoen
Baten € 13 miljoen
Vergunningen en toezicht
Lasten € 47 miljoen
Baten € 14 miljoen
Duurzaam
Lasten € 7 miljoen
Baten € 0 miljoen
Ruimte en wonen
Lasten € 25 miljoen
Baten € 3 miljoen
Milieu
Lasten € 35 miljoen
Baten € 4 miljoen
Gebiedsontwikkeling
Lasten € 75 miljoen
Baten € 2 miljoen
Grondzaken
Lasten € 144 miljoen
Baten € 138 miljoen
Erfpacht
Lasten € 10 miljoen
Baten € 35 miljoen
Commercieel vastgoed
Lasten € 38 miljoen
Baten € 49 miljoen
Maatschappelijk vastgoed
Lasten € 42 miljoen
Baten € 42 miljoen
Projectmanagement en engineering
Lasten € 15 miljoen
Baten € 15 miljoen
Belastingen
Lasten € 29 miljoen
Baten € 273 miljoen
Beheer algemene middelen
Lasten € 15 miljoen
Baten € 1.508 miljoen
Deelnemingen
Lasten € 12 miljoen
Baten € 99 miljoen
Financiering
Lasten € -43 miljoen
Baten € -18 miljoen
Lening- en garantieverstrekking
Lasten € 24 miljoen
Baten € 24 miljoen
Verzekeringen
Lasten € 8 miljoen
Baten € 5 miljoen
Van Werk naar Werk
Lasten € 12 miljoen
Baten € 0 miljoen
Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)
Lasten € 31 miljoen
Baten € 3 miljoen
Concernhuisvesting
Lasten € 11 miljoen
Baten € 2 miljoen