Bijstellingen

Bedragen voor kostenverdeling

Financieel kader

2016

2017

2018

2019

2020

Beginstand (Voorjaarsnota 2016)

0

0

0

0

0

Intensiveringen

-1.117

-380

-380

0

0

Ramingsbijstellingen

6.319

798

3.400

330

1.035

Reserves

-5.202

-418

-3.020

-330

-1.035

Taakmutaties

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0