Investeringen

Ondanks dat de beschikbare middelen teruglopen, blijft het essentieel dat de gemeente ook in de toekomst kan blijven investeren in de economische en sociale opgaven in de stad. Veelal investeringen in fysieke projecten, maar altijd met sociale of economische doelstellingen. Wetende dat het speelveld van fysieke ontwikkelingen is veranderd en dat de gemeente een andere rol heeft. En juist in die andere en meer faciliterende rol is het van belang om aan (markt)partijen in de stad duidelijkheid te schetsen over de geplande investeringen van de gemeente. De doelstelling is:

De gemeente blijft nu én op lange termijn duurzaam investeren in de stad en wil met het inzetten van de beperkte investeringsmiddelen zoveel mogelijk andere partijen verleiden om te investeren in Rotterdam.

Opgave: investerend vermogen

De manier waarop we aan deze doelstelling werken is in beweging. Zo zien we dat de inhoudelijke ambitie van de stad verandert. Nieuwe opgaven en investeringskeuzes komen naar voren. Voorbeelden daarvan zijn de binnenstedelijke woningbouwopgave, ambities uit het verkeersplan, kwaliteit van de leefomgeving, voorzieningen, etc. Als gevolg hiervan verandert ook de investeringsbehoefte van de stad. Tegelijk veranderen ook de rol, de mogelijkheden, het investeringsvolume en het instrumentarium van de gemeente in het invullen van deze behoefte.

Met de motie ‘het investerend vermogen van de stad’ uit juni 2016 heeft de gemeenteraad aan het college om voorstellen gevraagd. Er is een nieuwe strategie nodig voor het investerend vermogen, zowel voor wat betreft onze eigen investeringssystematiek als voor wat betreft de samenwerking met partijen die investeringen mogelijk maken. Hier zal de komende periode aan worden gewerkt.