Weerstandsvermogen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de robuustheid van de begroting. Basis hiervoor is de beleidsnota Weerstandsvermogen zoals die op 15 maart 2012 door de Rotterdamse gemeenteraad is vastgesteld.