Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat over de concernbrede bedrijfsvoering binnen alle programma's.