Partners

 Rotterdam Partners

 Innovation Quarter (IQ)

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners heeft als doel de Rotterdamse economie te versterken. Doelgroepen zijn bezoekers, bedrijven en bewoners die al aanwezig zijn in de stad of van plan zijn naar Rotterdam te komen of zich hier te vestigen. Rotterdam Partners heeft o.a. als taken:

  • het faciliteren bij het opzetten van activiteiten; het beantwoorden van vestigingsvraagstukken en het behandelen van economische kwesties
  • vernieuwing van de Rotterdamse economie bevorderen, oa via handelsbevordering en acquisitie
  • bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van toerisme, zakelijke evenementen en congressen.

In 2017 wordt de samenwerking tussen Rotterdam Partners en de gemeente opnieuw vastgelegd in subsidieafspraken. Aanvullend beziet de gemeente de samenhang van de activiteiten van Innovation Quarter en het Havenbedrijf Rotterdam op voornoemde terreinen zodat ondernemend en innovatief Rotterdam zich (inter-)nationaal goed kan profileren en positioneren. Hierbij krijgt (inter)nationale aquisitie extra aandacht.

Innovation Quarter

Hoewel pas 2014 opgericht, heeft Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, dankzij betrokkenheid van de achterliggende partijen, aantoonbaar geleid tot meer samenwerking in de regio. InnovationQuarter is gestart met een gestort fondvermogen van € 27,7 mln. De door de aandeelhouders geuite ambitie was om het fondsvermogen zo snel mogelijk te laten doorgroeien naar €100 mln. Met de additionele commitments voor het hoofdfonds van Provincie, Rijk, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Drechtsteden en Europese middelen én met de realisatie van het nieuwe proof-of-concept fonds UNIIQ is deze ambitie binnen drie jaar gerealiseerd. Met dit investeringsfonds komt € 22 mln. beschikbaar voor het financieren van de proof of concept fase van innovatieve start ups en academische spin offs in onze regio. Hiermee is een belangrijke doelstelling, namelijk het creëren van een financieringsketen van proof of concept tot groei voor de innovaties in onze regio, gerealiseerd.

IQ heeft zich per september 2016 in het CIC in Rotterdam gevestigd. De verwachting is dat deze nabijheid zal leiden tot meer aandacht voor Rotterdam en zo zal bijdragen aan meer business voor onze ondernemers. Het fonds is al volop actief in Rotterdam met directe investeringen (o.a. FiberCore en Barge Master) en fund in fund investeringen. Zo werkt IQ nu samen met het Havenbedrijf Rotterdam, First Dutch en NIBC aan de realisatie van het First Dutch Port Fund. Dit fonds heeft een beoogde omvang van € 50 mln. IQ heeft een investering voor € 2,5 mln. toegezegd om hiermee innovaties rondom de Rotterdamse haven van financiering te voorzien. Daarnaast spant IQ zich in om samen met de partners uit het FDPF (First Dutch Port Fund) om een seed fonds op te zetten vanuit het FDPF om zo ook de start ups die actief zijn op het gebied van logistieke, maritieme en energie innovaties te financieren.