Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit meerpersoonshuishouden

2014

2015

2016

2017

A. OZB-eigenaar woning

189

191

191

189

B. Afvalstoffenheffing

373

360

347

333

C. Rioolheffing

177

179

184

190

D. Eventuele heffingskorting

0

0

0

0

E. Totale woonlasten (A+B+C)

738

729

722

712

F. Landelijk gemiddelde woonlasten (t-1)

697

704

716

679

Woonlasten t.b.v. landelijk gemiddelde voorafgaand jaar (E/F) x 100%

106%

104%

101%

105%

Signaleringswaarde opgesteld door Provincie Zuid-Holland: < 95% is minst risicovol, 95% -105% is neutraal, > 105% is meest risicovol

De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Rotterdam zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden van de gemeente in enig jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde in het voorafgaande jaar en uit te drukken in een percentage. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt de waarde van de belastingcapaciteit in alle jaren in de categorie neutraal. De stijging van het kengetal in 2017 wordt veroorzaakt door de noemer van het kengetal, namelijk de landelijk gemiddelde woonlasten in 2016. Deze dalen flink. Voor de jaren na 2017 is op dit moment geen zinvolle raming te maken.