Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1 mln)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting

3.777

3.624

3.492

3.620

3.620

3.620

3.620

Kasgeldlimiet o.g.v. wet Fido: 8,5% van grondslag

321

308

297

308

308

308

308

Gemiddelde korte schuld

338

272

275

275

275

275

275

Gemiddelde korte middelen

-7

-6

0

0

0

0

0

Gemiddelde netto korte schuld

331

266

275

275

275

275

275

In % begroting

8,8%

7,3%

7,9%

7,6%

7,6%

7,6%

7,6%

Ruimte (+)

-10

42

22

33

33

33

33

De kasgeldlimiet betreft een plafond voor de kortlopende schuld van de gemeente, met als doel een te grote gevoeligheid voor rentefluctuaties op de kortlopende schuld te voorkomen. Er geldt een wettelijke norm. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Indien de kortlopende schuld van een gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, dient de gemeente haar toezichthouder hiervan op de hoogte te stellen en een plan voor te leggen om het daaropvolgende kwartaal weer aan de kasgeldlimiet te voldoen. Met de voorliggende begroting wordt aan de norm voldaan.