Kapitaallastenratio

Kapitaallastenratio

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rentelasten

62

60

57

65

73

78

73

Afschrijvingen

132

133

133

119

121

120

116

Saldo

194

193

190

183

193

197

188

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.054

3.294

3.312

3.380

3.125

3.074

3.067

Kapitaallastenratio

6,4%

5,9%

5,7%

5,4%

6,2%

6,4%

6,1%

De kapitaallastenratio bestaat uit het totaal van rente- en afschrijvingslasten (met betrekking tot schulden en investeringen) als percentage van het begrotingstotaal. Niet alleen het aangaan van schuld leidt tot lasten die de flexibiliteit van de begroting negatief beïnvloeden, hetzelfde geldt voor investeringen. Investeringen leiden tot kapitaallasten, die gedurende afschrijvingstermijn van de investering als last op de begroting drukken, waardoor de flexibiliteit van de begroting afneemt. De afschrijvingstermijn kan variëren van vijf tot veertig jaar. Er geldt geen wettelijke of andere norm voor deze ratio.  Er is op dit moment geen zinvolle signaleringswaarde voor dit kengetal te bepalen op basis van literatuur of de praktijk van andere gemeenten. Voor de beoordeling moet vooral naar de ontwikkeling in de tijd worden gekeken. Het meerjarig verloop van deze ratio laat een vrij stabiel patroon zien.