Bezuinigingen

Er zijn bij deze begroting geen bezuinigingen doorgevoerd.
De wijzigingen die bij de voorjaarsnota 2016-2020 zijn doorgevoerd, vindt u hier.