Intensiveringen

Intensiveringen

2016

2017

2018

2019

2020

Ruimtelijke ontwikkeling

-1.117

0

0

0

0

Dotatie (nieuwe) voorziening verlegregeling Grondexploitaties

-1.117

0

0

0

0

Algemene middelen

0

-380

-380

0

0

Verlaging omslagrente

0

-380

-380

0

0

Totaal

-1.117

-380

380

0

0

Toelichting intensiveringen
Dotatie (nieuwe) voorziening verlegregeling Grondexploitaties (€ -1.117)

De voorziening verlegregeling Grondexploitaties moet volgens de BBV worden gepresenteerd onder de passiva. Tot nu toe werd deze 'voorziening' in mindering gebracht op de boekwaarde van de Bouwgronden in Exploitatie (BIE). In afwachting van een uitspraak in deze zaak wordt deze voorziening jaarlijks opgehoogd met de wettelijke rente. Deze dotatie werd tot nu toe mee genomen met de resultaatnemingen en was derhalve nog niet opgenomen in de begroting van product Grondzaken.

Verlaging omslagrente (- € 380 in 2017 en 2018)

De kapitaalrente voor het Warmtebedrijf wordt vergoed door de bestemmingsreserve RECP, totdat deze reserve leeg is. Vanwege de verlaging van de omslagrente valt een deel van de reserve vrij.