Kostensoorten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal baten

3.293.690

3.312.373

3.379.728

3.124.650

3.073.705

3.067.124

Belastingen

299.197

305.335

307.889

309.446

311.337

313.280

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.164.950

2.240.705

2.148.367

2.105.376

2.097.078

2.091.175

Dividenden

114.157

111.816

98.784

100.098

101.439

102.806

Financieringsbaten

82.530

34.153

22.604

19.229

15.918

13.124

Opbrengsten derden

569.262

632.530

764.400

579.656

536.147

534.165

Overige baten

63.594

-12.165

37.684

10.846

11.785

12.574

Totaal lasten

3.226.168

3.466.207

3.543.857

3.183.873

3.098.272

3.076.168

Apparaatslasten

824.306

841.768

832.030

804.259

788.535

787.042

Inhuur

69.061

77.457

40.482

35.764

33.591

33.572

Overige apparaatslasten

32.215

33.492

36.738

36.062

36.598

36.366

Personeel

723.029

730.820

754.809

732.434

718.345

717.104

Interne Lasten

-20.485

-29.028

-54.050

-56.053

-58.559

-58.559

Beleidspecifiek vastgoed

0

-5

-4

-4

-5

-4

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-20.485

-29.023

-54.046

-56.048

-58.554

-58.554

Programmalasten

2.422.348

2.653.467

2.765.877

2.435.667

2.368.297

2.347.685

Financieringslasten

60.530

57.182

64.557

72.807

77.601

72.920

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

369.689

532.609

582.706

448.886

428.114

426.679

Kapitaallasten

145.066

139.623

119.739

120.162

117.907

113.975

Overige programmalasten

359.341

447.969

539.920

417.851

374.383

364.483

Salarislasten WSW en WIW

65.219

63.103

57.466

52.925

48.093

47.766

Sociale uitkeringen

806.322

837.023

839.562

789.579

791.115

790.469

Subsidies en inkomensoverdrachten

616.181

575.959

561.928

533.455

531.084

531.393

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

67.522

-153.834

-164.129

-59.223

-24.567

-9.044

VPB

0

625

500

500

500

500

VPB

0

625

500

500

500

500

Vennootschapsbelasting

0

625

500

500

500

500

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

67.522

-154.459

-164.629

-59.723

-25.067

-9.544

Onttrekking aan reserves

239.663

262.842

233.598

102.425

60.411

46.860

Toevoeging aan reserves

235.598

165.265

75.435

51.035

35.344

37.316

Vrijval reserves

67.124

56.881

6.466

8.333

0

0

Resultaat

138.711

0

0

0

0

0